Zachowanie cen złota w czasie inflacji na świecie i w Polsce 6 marca 2024 – Posted in: cena złota, inwestowanie w złoto

Inflacja jest jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje inwestorów, a złoto często jest postrzegane jako “bezpieczna przystań” w czasach ekonomicznej niepewności. W artykule przyjrzymy się, jak kształtują się ceny złota w okresach inflacji na świecie i w Polsce, oraz jakie są prognozy na przyszłość.

Złoto na światowych rynkach

Globalna inflacja, zwłaszcza po pandemii COVID-19 oraz w wyniku napięć geopolitycznych, takich jak wojna w Ukrainie, spowodowała znaczny wzrost zainteresowania złotem. W 2023 roku analitycy Saxo Banku przewidywali, że cena uncji złota może osiągnąć nawet 3000 dolarów, głównie z powodu rosnącej globalnej płynności oraz politycznych działań zmierzających do uniknięcia kryzysów na rynkach finansowych. Ponadto, złoto jest wykorzystywane jako zabezpieczenie w czasach stagflacji, kiedy to gospodarki borykają się z jednoczesnym wysokim poziomem inflacji i stagnacją gospodarczą​.

Sytuacja w Polsce

W Polsce inflacja w 2023 roku osiągnęła jeden z najwyższych poziomów w Europie, wynosząc nawet 16,1% w marcu. W takich warunkach złoto stało się atrakcyjnym narzędziem do ochrony kapitału. Popyt na ten kruszec w Polsce dynamicznie wzrastał. W 2022 roku Polacy zakupili około 18 ton złota, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami​.

Banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski (NBP), w odpowiedzi na rosnącą inflację zacieśniały politykę monetarną i podnosiły stopy procentowe, co miało na celu ograniczenie wzrostu cen surowców i presji cenowej. Takie działania miały również wpływ na rynek złota, jako że inwestorzy poszukiwali stabilnych i bezpiecznych aktywów w obliczu rosnącej niepewności gospodarczej​.

Prognozy na przyszłość

Eksperci przewidują, że trend wzrostu cen złota będzie się utrzymywał, szczególnie w obliczu ciągłej niepewności gospodarczej i geopolitycznej. Polscy inwestorzy prawdopodobnie nadal będą zwiększać swoje zaangażowanie w ten metal szlachetny, korzystając z jego właściwości ochronnych przed inflacją. Rynki światowe również będą obserwować wzrosty cen złota, zwłaszcza jeśli inflacja i niepewność gospodarcza będą się utrzymywać.

Podsumowanie

Złoto od dawna jest postrzegane jako bezpieczna inwestycja w czasach inflacji i ekonomicznej niepewności. Zarówno na światowych rynkach, jak i w Polsce, jego cena wzrasta, odzwierciedlając rosnący popyt na zabezpieczenie przed deprecjacją walut i ryzykami finansowymi. Prognozy na przyszłość wskazują na dalszy wzrost cen złota, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów.